Plaça Ramon Berenguer el Gran 1, pral. 2a

COEINF: La comissió de peritatges es vol renovar amb noves iniciatives i propostes.

Benvolguts/des col·legiats/des,

Desprès d´un període d’inactivitat volem reactivar, dins del Col·legi, les activitats de la Comissió de Peritatges amb l’empenta i amb l’ambició que siguem capaços de tenir entre tots els que hi vulgueu formar part.

El primer pas és que tots aquells que estigueu interessats envieu un correu a la Secretaria del nostre Col·legi (secretaria@enginyeriainformatica.cat) per tal de participar tant en les reunions de treball que es faran via telemàtica a través del servei Webex  com en les reunions presencials que es faran a la seu del Col·legi.

Volem fer un pla de treball realista segons les nostres possibilitats que ens permeti assolir els vells objectius que ens vam plantejar en etapes anteriors.

Ho anirem concretant més endavant però s´han de tractar molts temes que alguns són heretats del passat i d´altres més actuals però que, en qualsevol cas, tot ells, i en funció dels vostres comentaris, seran tractats amb més o menys prioritat i en els qual hi podeu participar.

Donada la situació d´incertesa del sector de les Enginyeríes en Informàtica a dia d´avui, els eixos a curt termini sobre els que versaran tots els temes a tractar els podem enumerar com:

-         Formació continuada als pèrits, que inclouria tant cursos com seminaris per intercanvi d’experiències.

-         Servei d’assessorament, incloent tant models de documents com suport legal i tècnic.

-         Promoció i captació de peritatges, fent visible el peritatge des del col·legi com una garantia de servei i fent acció comercial.

-         Signar acords amb empreses, administració i patronals perquè es demanin peritatges a través del col·legi.

-         Fer un reglament intern de la Comissió de Peritatges que concreti els seus objectius i normes d’actuació, adaptant el codi deontològic si s’escau.

 

Volem iniciar, tant aviat com sigui possible, la realització de seminaris “píndola” mensuals, ja siguin telemàtics o presencials, d’una hora de duradamitjançant el servei WebEx del nostre Col·legi o a la seu física del mateix. Hi haurà seminaris de divulgació o introductoris que es donarien periòdicament per als col·legiats que es vulguin iniciar en el tema, i de més experts sota demanda, per necessitats davant de canvis legals o per difondre experiències interessants.

Alguns exemples d’aquets seminaris de divulgació i de suport poden ser:

-         Introducció al peritatge informàtic

-         Com explicar un peritatge a un jutge, advocat o director d’empresa.

-         Guia de bones pràctiques en el peritatge informàtic.

També ens agradaria veure si hi pot haver interès per part dels col·legiats sobre altres temes com són la mediació, l’arbitratge i les auditories de seguretat, sistemes o forenses.

Com veieu són moltes les coses que es poden fer si volem, només cal que siguem un bon grup i amb una dinàmica àgil i activa basada en les eines informàtiques que dominem sent qui som (informàtics).

Cordialment,

Comissió de peritatges

Deja un comentario